Kemirgen

KEMİRGEN (FARE-SIÇAN) MÜCADELESİ

İşletmeye ait tüm iç ve dış alanlarda kemirgenlerin ( fare – sıçan) geçiş noktaları, yürüme alanları ve yuvalanma alanları yapılacak olan fizibilite çalışmasıyla tespit edilerek bu alanlarda gerekli olan mücadele çalışmaları yapılır.

İşletme iç alanlarında gıda güvenliği sitemlerine uygun olarak fare – sıçan canlı yakalama istasyonları kullanılarak mücadele edilir.

İşletme dış alanlarında, gıda ile ilgili olmayan depo vb. alanlarda içerisinde kemirgenleri (fare-sıçanları) cezp edici özelliğe sahip mum blok veya pasta formlu rodentisitler kullanılan yemleme monitör sistem kurulumları ve bu sistemlerin sabitlenmesi yapılarak mücadele çalışmaları yürütülür.

Sistemlerin içerisinde kullanılan Biyosidal Ürünler Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ürünlerdir.