Denetleme

Haşere Mücadele çalışmalarında işletmelerin standartlar noktasında eğitim, uygulama, teknik uygunluk gibi konularda mevcut durumunun, yapılmış olan mücadele kontrol çalışmalarının denetlenerek raporlandırılması ve iyileştirmelerin planlanması işidir.

İşletmeye verilmekte olan hizmetin teknik uygunluğu standartlar doğrultusunda gözlemlenerek süreci iyileştirmek adına yıllık veya 3 aylık dönemlerde teknik gözetimleri yapılmaktadır.