Sürüngen

Sürüngen ve Diğer Canlılar

SÜRÜNGEN VE DİĞER CANLILARLA MÜCADELESİ

Yılan, akrep, kırkayak gibi canlılara karşı kaçırıcı (repellent) ürünler kullanılarak zararlının bu alana girişlerini engellenir. Ayrıca giriş noktaları ve geçiş yollarında yapılacak olan izolasyon çalışmaları yöntemler ile mücadele edilir. Bu canlılar ile mücadelede hedef dışı canlılara zarar verilmemesine dikkat edilmelidir.