Fumigasyon

FUMİGASYON HİZMETİ

Çuvallanmış veya dökme yığın halinde depolanmış her türlü ürüne ekonomik zarar veren haşerelere karşı tamamı ile izole edilmiş ortamda katı, sıvı veya gaz fümigantlar kullanılarak yapılan yok etme işlemine fümigasyon denir. Fümigasyon işlemi, çeşitli alet ve ekipmanlarla gerçekleştirilen, canlının tüm yaşam evrelerini yok ederek ürünün korunmasını sağlayan bir yöntemdir. Bu çalışmalar konusunda uzman fümigasyon operatörleri tarafından yapılmaktadır.

Fümigasyon Uygulama Alanları

  • Boş ve/veya dolu Depolar
  • Fabrikalar
  • Konteynerler
  • Gemiler
  • Çadır altında paletli veya çuvallanmış ürünler
  • Toprak; seralarda, çim alanlarda vb., her türlü bakteri, fungus ve yabancı otlara karşı