Raporlama ve Dökümantasyon

RAPORLAMA – DÖKÜMANTASYON

Uygulayıcı personelimiz; işletmede gerçekleştirdiği her uygulamanın sonunda; Ek 1 Biyosidal Ürün Uygulama Formu’ nu tarafınıza sunmaktadır.

Ayrıca uygulayıcı personelimiz, işletme alanlarında oluşabilecek Zararlı Risklerini önlemeye yönelik olarak işletmeden kaynaklanan uygunsuzlukları belirleyecek, belirlediği bu olumsuzluklara yönelik tavsiye ve önerilerde bulunacak ve tespit edilecek olan soruna karşı çözümler arayacaktır.

İlk uygulama çalışmasının yapılması sonrasında işletmeye tüm belge ve dokümanları içeren  UYGULAMA DOSYASI teslim edilecektir.

Uygulama dosyası içeriğinde;

  1. Asil Çevre sağlığı tanıtım ve yeterlilik belgeleri
  2. Kullanılacak olan biyosidal ürünlerin ruhsat ve msds leri
  3. Kemirgen mücadele çalışmaları dokümanları
  4. Uçan haşere mücadele çalışmaları dokümanları
  5. Yürüyen haşere mücadele çalışmaları dokümanları
  6. Depo zararlıları mücadele çalışmaları dokümanları
  7. Ek 1 uygulama raporları
  8. Trend analiz raporları bulunmaktadır.