İZİN VERİN
  • YAŞAMINIZA
  • YAŞAM ALANLARINIZA
DEĞER KATALIM…

HİZMETLER

FUMİGASYON

Çuvallanmış veya dökme yığın halinde depolanmış her türlü ürüne ekonomik zarar veren haşerelere karşı tamamı ile izole edilmiş ortamda katı, sıvı veya gaz fümigantlar kullanılarak yapılan yok etme işlemine fümigasyon denir.

YÜRÜYEN HAŞERE MÜCADELESİ

ürüyen haşere mücadelesinin ilk yöntemi iç alanlara giriş-çıkış yaptıkları sahaların, taşınarak giriş yapılabileceği malzeme ve ekipmanların, barınıp, üredikleri ve gezindikleri kritik noktaların tespit edilmesidir.

ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ

Zararlı popülasyonlarını ekonomik zarar eşiğinin altında tutmak amacıyla, bilinen savaş yöntemlerinin bir arada düşünülerek, insan ve çevre sağlığına olumsuz etkileri en az olanlarının uygulanmasına yönelik çalışmalardır.

SÜRÜNGEN VE DİĞER CANLILARLA MÜCADELE

ılan, akrep, kırkayak gibi canlılara karşı kaçırıcı (repellent) ürünler kullanılarak zararlının bu alana girişlerini engellenir.

RAPORLAMA-DÖKÜMANTASYON

Uygulayıcı personelimiz; işletmede gerçekleştirdiği her uygulamanın sonunda; Ek 1 Biyosidal Ürün Uygulama Formu’ nu tarafınıza sunmaktadır.

UÇAN HAŞERE İLE MÜCADELE

Uçan haşere mücadelesi çalışmaları iki şekilde yapılmaktadır. Öncelikle larva mücadelesi gerçekleştirilir. Daha sonrasında ergin mücadelesi çalışmaları yürütülür

DENETLEME

Haşere Mücadele çalışmalarında işletmelerin standartlar noktasında eğitim, uygulama, teknik uygunluk gibi konularda mevcut durumunun, yapılmış olan mücadele kontrol çalışmalarının denetlenerek raporlandırılması ve iyileştirmelerin planlanması işidir.

KEMİRGEN İLE MÜCADELE

İşletmeye ait tüm iç ve dış alanlarda kemirgenlerin ( fare – sıçan) geçiş noktaları, yürüme alanları ve yuvalanma alanları yapılacak olan fizibilite çalışmasıyla tespit edilerek bu alanlarda gerekli olan mücadele çalışmaları yapılır.